เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
A-Level เคมี
  • 24.08.2566

A-Level เคมี           ข้อสอบ  A-Level มีหลายวิชามาก ไม่ว่าจะเป็น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ แต่นอกจากนี้ยังมีวิชาเคมีอีกด้วย
เนื้อหาวิชาเคมีมีหลายบทมาก ทำให้น้อง ๆ ไม่รู้ว่าบทไหนออกสอบบ้าง วันนี้พี่ mega จะพาน้อง ๆ ไปเจาะลึกข้อสอบ A-Level 
วิชาเคมี ว่าออกเรื่องอะไรบ้าง

ข้อสอบ A-Level เคมี ออกทั้งหมด 3 หัวข้อ ดังนี้
1. สมบัติของธาตุและสารประกอบ จำนวน 15 -17 ข้อ
- อะตอมและสมบัติของธาตุ
- พันธะเคมี
- แก๊ส
- เคมีอินทรีย์
- พอลิเมอร์

2. สมการเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี จำนวน 15 – 17 ข้อ
- ปริมาณสัมพันธ์
- อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
- สมดุลเคมี
- กรด–เบส
- เคมีไฟฟ้า

3. ทักษะในปฏิบัติการเคมีและการคำนวณปริมาณของสาร จำนวน 2 – 4 ข้อ
- ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
- โมล
- สารละลาย

รูปแบบข้อสอบ
- ปรนัย 5 ตัวเลือก 30 ข้อ 75 คะแนน
- ระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข 5 ข้อ 25 คะแนน
รวม 35 ข้อ 100 คะแนน
สอบวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 - 15.00 น.


  • #dek67 #TCAS67 #A-Level
prev TCAS รอบที่ 1 Portfolio
next A-Level ฟิสิกส์

คอร์สแนะนำ