เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
A-Level ฟิสิกส์
  • 24.08.2566

A-Level ฟิสิกส์             A-Level​ ออกข้อสอบหลายวิชามาก ไม่ว่าจะเป็น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิชาที่มีความสำคัญอีกวิชาหนึ่ง

นั่นก็คือ A-Level ฟิสิกส์ นั้นเอง และก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าวิชาฟิสิกส์เนื้อหาเยอะมากแค่ไหน ถ้าหากอยากได้คะแนนสอบที่ดี ต้องมีการเก็ง

ข้อสอบ เพื่อประหยัดเวลา ได้เจาะลึกเนื้อหาถูกจุด ทำคะแนนสอบออกมาดี สอบติดตามที่ต้องการ วันนี้พี่ mega เลยจะพาน้อง ๆ ไปเจาะลึก

ข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์กัน  

 

ข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์ ออกทั้งหมด 5 หัวข้อ ได้แก่ 

กลศาสตร์ จำนวน 8 -10 ข้อ ทั้งหมด 8 เรื่อง คือ 

1. ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์

2. การเคลื่อนที่แนวตรง

3. แรงและกฎการเคลื่อนที่

4. สมดุลกลของวัตถุ

5. งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล

6.โมเมนตัมและการชน

7. การเคลื่อนที่แนวโค้ง

8. การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย

คลื่นกล และแสง จำนวน 5-7 ข้อ ทั้งหมด 3 เรื่อง  คือ

9. คลื่น

10. เสียง

11. แสง

ไฟฟ้า แม่เหล็ก และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 6 - 8 ข้อ ทั้งหมด 4 เรื่อง คือ 

12. ไฟฟ้าสถิต

13. ไฟฟ้ากระแส

14. แม่เหล็กและไฟฟ้า

15. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

อุณหพลศาสตร์ และสมบัติเชิงกลของสาร จำนวน 3-5 ข้อ ทั้งหมด 2 เรื่อง 

16. ความร้อนและแก๊ส

17. ของแข็งและของไหล

ฟิสิกส์แผนใหม่ จำนวน 3 - 5 ข้อ ทั้งหมด 2 เรื่อง 

18. ฟิสิกส์อะตอม

19. ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค

 

รูปแบบข้อสอบ
- ปรนัย 5 ตัวเลือก 25 ข้อ 75 คะแนน
- ระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข 5 ข้อ 25 คะแนน
รวม 30 ข้อ 100 คะแนน
ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที
สอบวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 - 12.30 น.


  • #dek67 #TCAS67 #A-Level
prev A-Level เคมี
next A-Level สังคมศึกษา

คอร์สแนะนำ