เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ
นักเรียนที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 1,000 คน ภายในเวลา 1 ปี MEGASTUDY ที่จะทำให้คุณเป็นที่หนึ่ง

สถาบันที่ทำให้ Dek66 สอบติดมหาวิทยาลัยกว่า 1,000 คน

Megastudy สถาบันที่ทำให้เด็กไทยประสบความสำเร็จสอบติดกว่า 1,000 คน

ณัฐชนน ไตรธรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัตวแพทยศาสตร์

ธัลดล ภุมมา

มหาวิทยาลัยนเรศวร เภสัชศาสตร์

คุณากร แดงสีพลอย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์

เวนัย กันธิยาวงค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมศาสตร์

ปานระวี ปานพรหมินทร์

ธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์

วรรธนะ วิสูตรานุกูล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เศรษฐศาสตร์

สุชัญญา ธัญสระทอง

ธรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์

ณภัทร แสงประยูรพร

ธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์

พัทธ์ธีรา อัศวเคนทร์กุล

มหิดล ศิลปศาสตร์

คุณานนต์ เกตมาตย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี

เหตุผลที่ต้องเลือกเรียนกับ Megastudy

เราเตรียมพร้อมให้น้อง ๆ สอบติดมหาวิทยาลัยในฝัน
เรียนได้ทุกหลักสูตรในราคาที่คุ้มค่า คุ้มกว่าทุกสถาบัน

คอร์สใหม่มาแรง 🔥

GOLDEN TIME EVENT
GOLDEN TIME EVENT