เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

ข้อมูลการศึกษา

สทศ.ประกาศผลสอบโอเน็ตปี 63 ม.6 คะแนนขยับขึ้นทุกวิชา

18.05.2564 452

 

ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ.ประกาศผลสอบโอเน็ต ชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 แล้วดังนี้ ชั้น ป.6 สอบ 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ผู้เข้าสอบ 495,250 คน มีคะแนนเฉลี่ย 56.20 ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบ 495,217 คน คะแนนเฉลี่ย 43.55 คณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 495,206 คน คะแนนเฉลี่ย 29.99 วิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 495,223 คน คะแนนเฉลี่ย 38.78 ภาพรวม ป.6 วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลสอบปีการศึกษา 2562 ส่วนคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

 

 

ผศ.ดร.ศิริดากล่าวต่อว่า สำหรับ ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563 สอบ 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ผู้เข้าสอบ 357,051 คน คะแนนเฉลี่ย 54.29 ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบ 352,119 คน คะแนนเฉลี่ย 34.38 คณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 357,425 คน คะแนนเฉลี่ย 25.46 วิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 352,867 คน คะแนนเฉลี่ย 29.89 ภาพรวม ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลสอบปีการศึกษา 2562 ส่วนภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

 

 

สำหรับ ชั้น ม.6 นั้น ผอ.สทศ.กล่าวว่า ม.6 สอบ 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ผู้เข้าสอบ 363,113คน คะแนนเฉลี่ย 44.36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้เข้าสอบ 366,117 คน คะแนนเฉลี่ย 35.93 ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบ 365,170 คน คะแนนเฉลี่ย 29.94 คณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 365,770 คน คะแนนเฉลี่ย 26.04 วิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 362,284 คน คะแนนเฉลี่ย 32.68 ภาพรวม ม.6 ทุกวิชามีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ สทศ.ได้รายงานผลโอเน็ต โดยวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานจำแนกตามสังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาค และรายสาระ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th รวมถึงยังได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2563 เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th แล้ว.

 

[source : Thairath https://www.thairath.co.th/news/local/2079276] 

early bird