เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 21.07.2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        สำหรับน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หลายคนคงมีความสนใจในคณะวิศวกรรมศาสตร์อยู่ไม่น้อย นอกจากคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ก็มักเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของน้อง ๆ อาจจะด้วยอัตราค่าตอบแทนค่อนข้างดี เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ โอกาสตกงาน หรือ ว่างงานนั้นมีน้อยมาก ทำให้เป็นที่น่าสนใจ วันนี้พี่ mega จะพาน้อง ๆ ไปเจาะลึกกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าคณะนี้มีจุดเด่น น่าเรียนมากน้อยแค่ไหน เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของน้อง ๆ 

        คณะวิศวกรรมศาสตร์เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่มีความชื่นชอบในวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ชอบคิดค้น มีตรรกกะ มีหลักการ มีความสนใจอยากนำทฤษฎีในฟิสิกส์มาประดิษฐ์สร้างของจริงขึ้นมา คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะที่นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับวิทยาการ เพื่อคิดค้น ออกแบบประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ เครื่องจักรถนนหนทาง หรือสะพาน ซึ่งในการเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์จะเน้นวิชาฟิสิกส์เรื่องกลศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นหลัก 

สาขาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาตรี มีทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ โดยที่
หลักสูตรปกติมีทั้งหมด 14 สาขา คือ
1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
4. สาขาวิชาวิศวกรรมเรือ
5. สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
6. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
7. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
8. สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี
9. สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม
10. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
11. สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
12. สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ
13. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
14. สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี
 

หลักสูตรนานาชาติมีทั้งหมด 6 สาขา
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
2. สาขาวิชาวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ)
3. สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
4. สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน (หลักสูตรนานาชาติ)
5. สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
6. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (หลักสูตรนานาชาติ)

วิชาที่ใช้ยื่นรอบ Admission คณะวิศวกรรมศาสตร์ TGAT 20 %
TPAT 3 30 %
A-LEVEL คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 20 %
A-LEVEL ฟิสิกส์ 20 %
A-LEVEL เคมี  10 %


 

  • #Dek67 #TCAS67 #ALEVEL
prev มหาลัยติดท็อป 5 คณะเภสัช ยอดนิยม
next คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ธรรมศาสตร์

หลักสูตร