เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
มหาลัยติดท็อป 5 คณะเภสัช ยอดนิยม
  • 19.07.2566

มหาลัยติดท็อป 5 คณะเภสัช ยอดนิยมยา เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์ เป็นสิ่งที่มนุษย์จะขาดไม่ได้ เพราะมนุษย์ทุกคนต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นวัฎจักรสังขาร ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้ สิ่งหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาอาการป่วย รักษาอาการป่วย นั้นก็คือ ยานั้นเอง ยาที่เราคุ้นเคยกันมีหลายประเภท แต่ที่เราเห็นชัด ๆ เลยนั่นก็คือ ยาจากธรรมชาติและยาจากสารเคมี ยาจากธรรมชาติ ก็คือสมุนไพรนั่นเอง จะเห็นได้ว่ายามีความสำคัญมาก ใช้ในการบรรเทาอาการป่วย รักษาโรคต่าง ๆ ของมนุษย์ การเรียนรู้เกี่ยวกับยาจึงเป็นสิ่งสำคัญ คณะที่เรียนเกี่ยวกับยา นั่นก็คือ คณะเภสัชศาสตร์  หลายคนอาจจะเรียกว่า หมอยาก็ได้ วันนี้พี่ mega จะมาแนะนำมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะเภสัชศาสตร์ให้กับน้อง ๆ เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจของน้อง ๆ อีกทางหนึ่ง

 

คณะเภสัชศาสตร์เรียนอะไร

                     คณะเภสัชศาสตร์ เหมาะสำหรับน้อง  ๆ ที่มีความชื่นชอบในวิชาเคมี คณะเภสัชศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับยาทั้งหมด ตั้งแต่กระบวนการผลิต การใช้งาน ผลข้างเคียง

ใช้ยาแล้วร่างกายตอบสนองอย่างไร มีผลอย่างไรกับร่างกาย ในระดับปริญญาตรีมีทั้งหมด 2 สาขาด้วยกัน คือ สาขา บริบาลทางเภสัชกรรมสาขาและสาขาอุตสาหการ 

ใช้เวลาในการเรียนทั้งหมด 6 ปี 

 

1. มหาวิทยาลัยมหิดล

     มหาวิทยาลัยนี้ขึ้นชื่อและโดดเด่นในทุก ๆ ด้านของวิทยาศาสตร์สายสุขภาพ รวมทั้งคณะเภสัช  เป็นมหาวิทยาลัยที่เพียบพร้อมในทุก ๆ ด้าน จัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยใช้การเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างเสริมความรู้ ความสามารถและทักษะใหม่ได้ด้วยตนเอง

2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     เป็นมหาลัยที่มีการแข่งขันสูงทุกคณะ โดยเฉพาะคณะทันตะและเภสัช เพราะเป็นเลิศในงานวิชาการและวิจัย เป็นผู้นำทางวิชาชีพที่มีทักษะและความสามารถที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการวิจัยที่มุ่งเน้นนวัตกรรม นอกจากนี้ยังพัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพสูงและมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงและยั่งยืน 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     คณะเภสัชของมหาลัยเชียงใหม่ เป็นคณะยอดนิยม การแข่งขันสูง เพราะมหาวิทยาลัยนี้จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม นอกจากนี้ ยังเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย

4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     คณะทันตะจัดการเรียนการสอนด้วย active learning ให้บริการห้องปฏิบัติการวิจัยตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพและเครื่องมือวิจัยขั้นสูง  ดำเนินหลักสูตรทันตกรรมแบบสหสาขา ส่วนคณะเภสัชผลิตเภสัชกรที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและมีคุณลักษณะGREATS สร้างสรรค์งานวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ ที่มีคุณภาพระดับสากลและตอบสนองความต้องการของประเทศ บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม    

เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     คณะเภสัช ม.ขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยด้านเภสัชชั้นนำ อันดับ 1 ใน 3  ของประเทศ และมีความเป็นสากล มุ่งให้บัณฑิตเป็นผู้มี   ความรู้คู่ทักษะอย่างแท้จริง ส่วนคณะทันตะ มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นโรงเรียนทันตแพทย์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน โดยมีพันธกิจ คือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับนานาชาติเพื่อรับใช้สังคม บริการวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพและสังคม การบริการรักษาทางทันตกรรมขั้นสูงภายใต้มาตรฐานคุณภาพ

 


 

 

 

  • #Dek67 #TCAS67 #ALEVEL
prev ทำความรู้จักกับอาชีพนักบิน อยากเป็นต้องเรียนอะไร
next คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร