เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
5 สาขาดังภาษาต่างประเทศ
  • 14.07.2566

 

5 สาขาดังภาษาต่างประเทศ      ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโลกได้พัฒนาไปสู่ความทันสมัยในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การคมนาคม  การติดต่อสื่อสาร หรือแม้แต่เศรษฐกิจเกือบทุกประเทศมีการติดต่อค้าขายกับประเทศ อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้า หรือส่งออก โลกในยุคปัจจุบันจึงเป็นยุคของการสื่อสารข้ามพรมแดน  ประชากรบนโลกสามารถสื่อสารกันได้ง่ายผ่านอินเตอร์เน็ต สามารถเดินทางไปยังประเทศอื่น ๆ บนโลกได้ง่ายกว่าในอดีต ทำให้ภาษามีความสำคัญมากขึ้น ใช้เป็นตัวกลางในการสื่อสาร  คนในยุคปัจจุบันจึงให้ความสนใจในการเรียนภาษามากขึ้น วันนี้พี่ mega จะพาไปดูว่า 5 ภาษาดังที่นิยมเรียนกันมีภาษาอะไรบ้าง


 

1) ภาษาอังกฤษ

             ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากล เป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสาร ผู้คนเกือบทุกประเทศสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้   ประเทศไทยได้จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมาอย่างยาวนานหลายปีตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลมาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา 

มหาวิทยาลัยชื่อดังที่เปิดสอน

- คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

2) ภาษาจีน

            ภาษาจีนเป็นอีกหนึ่งภาษาที่มีความสำคัญ เพราะเนื่องจากประชากรในประเทศจีนมีจำนวนมาก และยิ่งในปัจจุบัน ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการขยายการประกอบธุรกิจสู่ต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ถือได้ว่าเป็นตลาดแห่งใหม่สำหรับใคร ๆ หลายคน เปิดโอกาสในหลายด้าน

มหาวิทยาลัยชื่อดังที่เปิดสอน

- คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

3) ภาษาเกาหลี 

              ภาษาเกาหลีเป็นอีกหนึ่งภาษาน้องใหม่ที่ได้รับความนิยม เนื่องจากศิลปะ วัฒนธรรมได้หลั่งไหล แพร่หลายไปทั่วโลก ทำให้มีผู้คนให้ความสนใจ 

อยากจะเรียนรู้ภาษาเกาหลีเป็นจำนวนมาก

มหาวิทยาลัยชื่อดังที่เปิดสอน

- คณะมุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

- คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

- คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

- คณะมุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- คณะมุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

            

4) ภาษาสเปน

      ภาษาสเปนเป็น 1 ใน 6 ภาษาราชการของสหประชาชาติ อีกทั้งยังเป็นภาษาราชการในสหภาพยุโรป กลุ่มประเทศในอเมริกาใต้ รัฐแคริบเบียนและหลาย ๆ องค์กร 

มหาวิทยาลัยชื่อดังที่เปิดสอน

- คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)

 

5) ภาษาญี่ปุ่น

        ภาษาญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งภาษามาแรงสำหรับประเทศเรา  เนื่องจากภาษานี้เข้าถึงตัวคุณได้ในรูปแบบนักท่องเที่ยว เพื่อนร่วมงาน นักธุรกิจ การไปท่องเที่ยว เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือแม้แต่สิ่งที่เราเติบโตมากับมันตั้งแต่เด็กนั่นก็คือการ์ตูน ทั้งนี้ชาวญี่ปุ่นไม่นิยมใช้ภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่ การท่องเที่ยวในญี่ปุ่นจึงเป็นเรื่องที่สะดวกกว่าถ้าเราจะรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นไปบ้าง

มหาวิทยาลัยชื่อดังที่เปิดสอน

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

  • #Dek67 #TCAS67 #ALEVEL
prev ​หลักสูตรใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
next วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตร