เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

Megastudy สถาบันที่ทำให้เด็กไทยประสบความสำเร็จสอบติดกว่า 1,000 คน

Magastudy กวดวิชาอันดับ 1 ที่พาน้องสอบติดมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 1,000 คน ภายใน 1 ปี

ณัฐชนน ไตรธรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัตวแพทยศาสตร์

ธัลดล ภุมมา

มหาวิทยาลัยนเรศวร เภสัชศาสตร์

คุณากร แดงสีพลอย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์

เวนัย กันธิยาวงค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมศาสตร์

ปานระวี ปานพรหมินทร์

ธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์

วรรธนะ วิสูตรานุกูล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เศรษฐศาสตร์

สุชัญญา ธัญสระทอง

ธรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์

ณภัทร แสงประยูรพร

ธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์

พัทธ์ธีรา อัศวเคนทร์กุล

มหิดล ศิลปศาสตร์

คุณานนต์ เกตมาตย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี

เหตุผลที่ต้องเลือกเรียนกับ Megastudy

เราเตรียมพร้อมให้น้อง ๆ สอบติดมหาวิทยาลัยในฝัน
เรียนได้ทุกหลักสูตรในราคาที่คุ้มค่า คุ้มกว่าทุกสถาบัน

คอร์สใหม่มาแรง 🔥

early bird
early bird