course
subject
price
  • ~

ข้อมูลการศึกษา

ข้อมูลการศึกษา

How to คิดคะแนน TCAS64 Admission 2 แบบง่ายๆ

18.05.2564 275

สวัสดีค่ะน้องๆ อย่างที่ใครหลายๆ คนรู้กันแล้วว่า ในรอบ admission ปีนี้จะมีการรวมเกณฑ์การรับสมัคร 2 แบบ ก็คือ เกณฑ์ admission 1 และเกณฑ์ admission 2 เข้าด้วยกัน โดยแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีอิสระในการกำหนดเกณฑ์ admission 1 ซึ่งจะแตกต่างจาก admission 2 ที่ทางทปอ.จะกำหนดเกณฑ์เอาไว้และทุกมหาวิทยาลัยจะต้องใช้เกณฑ์ตามที่กำหนดไว้เท่านั้น

 

ทปอ.กำหนดเกณฑ์การรับสมัครไว้ทั้งหมด 9 กลุ่มหลักๆ โดยกำหนดให้คิดคะแนนจาก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ GPAX 20% O-NET 30% GAT และ/หรือ PAT 50% ซึ่งจะมีฐานคะแนนเต็ม (100%) ทั้งหมด 30,000 คะแนน วันนี้พี่แนนนี่ก็จะพาน้องๆ ไปรู้จักวิธีการคิดคะแนนใน admission 2 แบบง่ายๆ กัน

 

 

 

 

วิธีคำนวณคะแนนฐาน 30,000 ใน TCAS64 Admission 2

 

 

How to คิดคะแนน TCAS64 Admission2 แบบง่ายๆ

เกณฑ์การรับสมัครทั้ง 9 กลุ่ม จะใช้สัดส่วนคะแนน GPAX และ O-NET เหมือนกันทุกสาขาวิชา แต่สัดส่วนคะแนน GAT/PAT จะแตกต่างกันไปตามกลุ่มคณะ กลุ่มสาขาวิชา ดังนั้นก่อนที่จะไปดูวิธีการคิดคะแนน น้องๆ จะต้องตรวจสอบองค์ประกอบของคณะที่สนใจจะสมัครว่ากำหนดสัดส่วนไว้เท่าไหร่  เช่น

 

● คณะทันตแพทยศาสตร์ : GPAX 20% O-NET 30% GAT 20% PAT1 10% PAT2 20%

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ : GPAX 20% O-NET 30% GAT 10% PAT4 40%

 คณะบริหารธุรกิจ : GPAX 20% O-NET 30% GAT 30% PAT1 20%

 คณะอักษรศาสตร์ (พื้นฐานศิลปศาสตร์) : GPAX 20% O-NET 30% GAT 50%

 

หลังจากที่รู้แล้วว่าจะต้องใช้คะแนนไหนเป็นองค์ประกอบบ้าง  ให้น้องๆ เตรียมข้อมูล หรือคะแนนในแต่ละส่วนไว้ให้เรียบร้อย โดยเราจะเริ่มคำนวณกันทีละส่วน ทีละส่วน ดังต่อไปนี้ 

 

 

วิธีคิด GPAX 20%

ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม หรือ GPAX 6 ภาคเรียน (ยังไม่ถ่วง O-NET) คำนวณเป็นสูตร คือ เกรดเฉลี่ยคูณ 1,500  โดยมีคะแนนเต็ม 6,000 คะแนน

 

ตัวอย่าง

 

2.50  x  1,500   =   3,750 คะแนน

 

3.25  x  1,500   =   4,875 คะแนน

 

3.75  x  1,500   =   5,625 คะแนน

 

 

วิธีคิดคะแนน O-NET 30%

ใช้คะแนน O-NET 5 วิชา  ได้แก่ ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  โดยแต่ละวิชามีสัดส่วน 6%  คำนวณเป็นสูตรด้วยการนำคะแนนแต่ละวิชามาบวกกัน จากนั้นค่อยนำไปคูณ 18 ซึ่งจะมีคะแนนเต็ม 9,000 คะแนน

 

ตัวอย่าง

 

(75 + 49 + 62 + 44 + 42) x 18 = 4,896 คะแนน

 

(65 + 59 + 52 + 34 + 39) x 18 = 4,482คะแนน

 

(68 + 53 + 70 + 54 + 62) x 18 = 5,526 คะแนน

 


วิธีคิดคะแนน GAT/PAT 50%

การคำนวณจะแตกต่างตามกลุ่มสาขาวิชาที่จะยื่นสมัคร โดยให้นำคะแนนของตัวเองในแต่ละวิชาที่ต้องใช้ คูณกับสัดส่วนที่แต่ละสาขาวิชากำหนดไว้  ถ้ามีหลายองค์ประกอบ ก็ให้นำคะแนนที่คูณแล้วมาบวกกัน โดยจะมีคะแนนเต็ม 15,000 คะแนน

 

ตัวอย่าง

 

● GAT 50%  :  (270 x 50)  = 13,500 คะแนน

 GAT 30% PAT1 20%  :  (270 x 30) + (175 x 20) = 11,870 คะแนน

 GAT 20% PAT1 10% PAT2 20%  :  (270 x 20) + (175 x 10) + (120 x 20) = 9,550 คะแนน

 

 

วิธีคิดคะแนน Admission 100%

เมื่อน้องๆ ได้คะแนนในแต่ละส่วนมาเรียบร้อยแล้ว ให้นำแต่ละส่วนมาบวกกัน จะทำให้ได้คะแนนในฐาน 30,000 คะแนน

 

ตัวอย่างการคำนวณคะแนนของนายเด็กดี รักเรียน เพื่อยื่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


เกณฑ์ GPAX 20% O-NET 30% GAT 10% PAT4 40%

 

 GPAX 3.00

 3.00  x 1,500 = 4,500

 

 คะแนน O-NET

 ภาษาไทย 72 คะแนน

 สังคมศึกษา 45 คะแนน

 ภาษาอังกฤษ 68 คะแนน

 คณิตศาสตร์ 52 คะแนน

 วิทยาศาสตร์  49 คะแนน

 (72+45+68+52+49) = 5,148

 

 คะแนน GAT/PAT

GAT 268 คะแนน

PAT4 153 คะแนน

(268 x10) + (153x40) = 8,800

 

สรุปคะแนน admission ของนายเด็กดี

4,500 + 5,148 + 8,800 = 18,448 คะแนน

 

 

อย่างที่บอกไปข้างต้นว่าองค์ประกอบการคำนวณคะแนนเกณฑ์ Admission 2 มีทั้งหมด 9 กลุ่ม แต่ละกลุ่มแตกต่างกันไปตามสาขาวิชา ดังนั้นน้องๆ จะต้องเช็กองค์ประกอบในสาขาวิชาที่สนใจ ซึ่งสามารถเช็กได้ที่นี่  นอกจากนี้ยังสามารถเช็กคะแนนย้อนหลังของปี 2563 ได้อีกด้วย คลิก

 

 

สุดท้ายนี้ มีกิจกรรมตัวช่วยน้องๆ #dek64 มาฝาก ก่อนวันเลือกคณะนี้ เว็บเด็กดี จะมีจัดกิจกรรมสรุปเรื่องสำคัญแนะนำการเลือกคณะและจัดอันดับ ชวนน้องๆ ที่สนใจมาฟังข้อมูลและการวิเคราะห์คะแนนแบบย่อยให้ครบ เพื่อเอาไปปรับใช้ใน 10 อันดับของตนเอง มี 3 หัวข้อให้เลือกฟังดังนี้ โดยมีค่าสมัครหัวข้อละ 40 บาท ดูสดถามตอบ และดูย้อนหลังได้ตลอดไม่จำกัด   น้องๆ ที่สนใจสามารถกดสมัครได้ทาง www.dek-d.com/safezone

 

เซฟโซน64 แนะแนวสรุปย่อยทุกข้อมูลสำคัญเลือกคณะ 64  

 

[source : Dek-D https://www.dek-d.com/article/57309/]